• Inläggskategori:Projekt

Som ett led i E.ONs mål att leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi senast 2025, bygger SEFAB en ny spets- och reservproduktionsanläggning för fjärrvärme på Ingelsta industriområde i Norrköping.

Ingelsta Hetvattencentral kommer att bestå av en panna med en sammanlagd tillförd effekt på 70 MW. Option för ytterligare en panna finns. Huvudleverantörer för mark- och byggarbeten är SEFAB, och för panna och process KPA Unicon.

Markarbetet består av en pålad yta med en platsgjuten betongplatta på ca1000m2. Vidare kommer SEFAB leverera byggarbeten i form av en stomme i stål och en fasad tillverkad av Paroc-element.

Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad. Första spadtag togs 23 augusti och anläggningen beräknas att driftsättas vintern 2021/2022.

Fler bilder på detta spännande projekt hittar du här.