• Inläggskategori:Projekt

I veckan levererades fordonslyftarna och arbetsgroparna till bussverkstaden. Dessa kommer underlättar arbete för smörjning och andra underhållande arbeten i bussarnas undre del.

Innan leveransen har vi kapat pålarna som slagits ner, armerat och gjutit för rännor, voter, kantbalkar samt plattan under lyft och arbetsgropen.