På uppdrag av Svenska Kyrkan utför vi på SEFAB en ombyggnation samt tillbyggnation av krematoriet i Norrköping. Projektet har varit igång sedan hösten 2020 och närmar sig nu slutet. I detta reportage möter vi SEFABs medarbetare Janne Hermelin som är arbetsledare på projektet. I skrivande stund är fokus på ytskikt, inredning och komplettering, samkörning av installationer samt inför idrifttagande av krematoriedelen. Janne beskriver projektet som spännande, utmanande och komplext.

– Man skulle kunna beskriva det som att bygget har arbetats fram i omvänd ordning jämfört med andra projekt. Har här installationerna ”spelat första fiolen” och sedan vi, säger Janne.

Anders Carlsson på Svenska Kyrkan beskriver projektet från deras perspektiv.

– Hela projektet har präglats av en öppenhet där alla tillsammans har gjort sitt bästa för att resultatet ska bli av högsta kvalité. Ledord har varit respekt och värdighet vilket har genomsyrat hela byggprocessen och resultatet blir en vacker byggnad där alla kan känna en stolthet över att varit med och bidragit. 

Projektet startade sent år 2020 och då revs allt invändigt i den gamla delen av krematoriet och idag när vi närmar oss projektet slutskede kan vi finna denne del renoverad. Vi kan nu också se en annan del renoverad samt en tillbyggd del av krematoriet.  

– Övre delen har renoverats varsamt medan nedre plan har renoverats mycket omfattande och sedan har vi en nyproduktionsdel. Bland annat har vi det befintliga kapellet som renoverats varsamt – här har vi alla behövt tänka till en extra gång med mycket respekt. Nyproduktionsdelen har i princip varit som ett projekt i projektet, säger Janne.

Projektet väntas vara färdigt under tidig sommar. Janne lyfter samarbetet i projektet:

– Det har varit ett väldigt bra gäng här som samarbetat bra och tagit ansvar. Jag vill även rikta en eloge till samarbetet mellan oss och beställaren (Svenska Kyrkan) som ständigt haft en bra dialog under projektets gång.

Stort tack för förtroendet av uppdraget, Svenska Kyrkan!