vad är detta du har fått?

Den här honungen kommer från SEFAB:s egen bikupa. I den bor 50 000 bin som genom att samla nektar från blommande växter framställt honungen du nu håller i din hand. Dessutom har bina dubbelarbetat, för det som händer när de flyger från blomma till blomma är att de samtidigt pollinerar växterna – en omistlig gärning som medför att träd och buskar bär frukt.

Binas gärning ger oss alltså inte bara honung, utan även rika skördar av äpplen, hallon, jordgubbar och andra godsaker. Dessutom är det en förutsättning för naturens vilda blommor. Bin är således en ovärderlig beståndsdel i vår biologiska mångfald.

Hållbarhet är en viktig del av SEFAB:s strategiska arbete. Som en del i vårt hållbarhetsarbete för att främja just biologisk mångfald har vi utvecklat ett samarbete med den lokala biodlarföreningen. Genom det samarbetet har vår egen bikupa kommit till. Den stora vinsten för oss är att bidra till en mer hållbar utveckling. Vi på SEFAB har som mål att det gröna ska ha en naturlig plats i den framtida stadsmiljö som vi är med och bygger, och att vi ska ha nytta av det som vi kallar för ekosystemtjänster. En av dessa är honungen.

Nu när du vet lite mer om bakgrunden till den, hoppas vi att resultatet av vårt hållbarhetsarbete ska smaka dubbelt så bra.

Michael Stenberg

vd

E-post: michael.stenberg@sefabbygg.se Telefon: 0760-28 80 30

Anestis Nikolaidis

KMA-chef

E-post: anestis.nikolaidis@sefabbygg.se Telefon: 073-500 85 85