LÄR KÄNNA SEFABS LAGUPPSTÄLLNING

Vi frågade våra medarbetare varför de väljer att jobba på SEFAB. Svaren var många men pekade åt samma håll. Vi är en arbetsplats med bra sammanhållning där man hittar på mycket för sina medarbetare. Vi ser varje individ och man känner sig snabbt välkommen i gänget. Det är ett litet företag med närhet till beslut och sin chef.    

I vår serie ”Lär känna SEFABs laguppställning” får du en närmare inblick i våra medarbetares vardag och hur det är att jobba hos SEFAB.

MEDARBETARPOLICY

Som medarbetare på SEFAB ska du vara väl förtrogen med vad din roll innebär i form av ansvar, skyldigheter och rättigheter. Du företräder företaget och måste därför vara väl insatt i våra mål och visioner Du arbetar med en tydlighet och delar med dig av din kunskap och erfarenhet. Du inger förtroende och visar engagemang och transparens. Du skapar goda relationer inom och utanför företaget. Du skapar en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat. 

LEDARPOLICY

Som ledare på SEFAB ska du vara en förebild och du spelar en avgörande roll – för dina medarbetare, men också för hur vi tillsammans lyckas nå framgång. Visionerna är högt ställda – alla tjänar på ett tydligt ledarskap. Våra ledarskapsvisioner ska värna om och uppvisa företagets värderingar och de ska även vara visionära och kunna måla upp en inspirerande bild av framtiden. Samtidigt ska våra ledare ha ett genuint människointresse och känna stark motivation för att utveckla sina medarbetare.