• Inläggskategori:Projekt


Följ projektet live: http://cam.sefabbygg.se/kopparhusen/ Ett riktigt spännande projekt med ett fantastiskt läge. Mitt i Norrköpings gamla Industrilandskap planerar Hyresbostäder tillsammans med Klövern ett nytt kvarter med studentbostäder, hyreslägenheter och kontor – KOPPARHUSEN.

SEFAB har fått den stora förmånen att förverkliga projektet. Totalt omfattar projektet ca 15.000 m2 byggrätt, fördelat på tre fastigheter. I fastigheten närmast Södra Grytsgatan planeras för ca 55 studentbostäder. Studentbostäderna planeras dels som enskilda lägenheter men även som små minikollektiv. Av erfarenhet vet man att det finns önskemål om den typen av bostäder. I fastigheten mot St.Persgatan planeras för ca 55 vanliga lägenheter som huvudsakligen är tänkta som forskarbostäder. Ungefär 3.000 m2 kontorslokaler och ca 1.000 m2 lokaler för handel och restaurang är planerat i fastigheten mot Kungsgatan. Projektet kommer att genomföras som ett samverkan/partneringprojekt. För mer information, besök även http://kopparhusen.se/