Vi möter Robin Svensson för att få en större inblick på projektet Styrstad Skola. Projektet är en totalentreprenad på uppdrag av Norrköpings Samhällsbyggnadskontor (tidigare Norrevo) som vi blev tilldelade sommaren 2021. Vi drog i gång projektet med projektering augusti 2021 och produktionen kom i gång februari 2022.

– Sedan februari har vi hållit på med grundläggning, schaktning och markarbete i grunden. Vi har också utfört pålning och just nu reser vi stålstommen, säger Robin som är platschef på projektet. 

Just nu är det Robin och Calle från SEFAB som är på projektet då betongarbetena som varit igång från februari är avslutade för stunden. Robin beskriver närmsta tidens arbete på projektet:

– Under vecka 26 kommer vi att etablera ett snickarlag och påbörja arbetet med takmoduler i väderskyddat förhållande. Vi sätter upp ett tält på gården där takproduktionen kommer äga rum. Därpå kommer vi under september månad att dra i gång med att gjuta bottenplattan som är på ca 5800m2 och ett valv på ca 3000m2.

Norrköpings Samhällsbyggnadskontor, som är beställare av projektet beskriver projektets första tid: 

– Vi har haft en start med fint samarbete och vi har löst frågorna som kommit upp på ett bra sätt. Första gången som jag jobbar med SEFAB och jag har fått ett positivt intryck, det är väldigt ordningsamt och platsledningen har bra kluriga idéer. Vi är väldigt nöjda med att SEFAB räknat hem detta jobb med att platsbygga skolan i stället för att bygga med moduler som var ett alternativ i upphandlingen, säger Fredrik Engman.