Axel jobbar som controller på SEFAB. Genom tur, kontakt, tillfällighet och sammanträffande hamnade innebandyfantasten i Norrköping för första gången 2018 och började då sin resa på SEFAB.

– Ansvaret och förtroendet man får från start tycker jag genomsyrar hela företaget. Det jag fastnade för direkt är SEFAB-andan, den familjära känslan samt Pelles och Anders (SEFABs ägare och grundare) engagemang som också smittar av sig till resterande organisation. De som jobbar på SEFAB andas engagemang, passion och förtroende – allt som SEFAB står för, berättar Axel.

Axel fortsätter:

– Jag tror att det som tagit SEFAB dit företaget är idag är att det finns någon typ av X-faktor genom utstrålningen och omtanken som finns – engagemanget för medarbetarna, beställarna och företaget.

Du har en roll ­som controller med inriktning mot projekten, vad innebär din tjänst?
Som projektcontroller agerar jag stöttning till våra projekt genom mycket kontakt med projektens platschefer och arbetschefer. Jag är en hjälp gällande ekonomi och processer och hjälper till med exempelvis indexregleringar, avvikelsehantering, prognoser etc. till beställare. Man skulle kunna sammanfatta det med att jag hjälper, stöttar, följer upp och utbildar gällande prognos, budget och övrig ekonomistyrning i projekten. Även om jag tillbringar största delen av min tid på huvudkontoret en bit ifrån verksamheten ute på projekten är det ändå så nära att man har relation med de som är på projekten där verksamheten äger rum, det är väldigt kul och lärorikt, det är ju kärnan i hela företaget.

Rollen avser även den interna biten med ansvar över företagets prognos och uppföljning. Vi skapade en projektrapportering där jag tillsammans med Mats (projektchef) är mottagare av prognoser samt sammanställer dessa och håller ihop helheten där jag har fokus på ekonomin och Mats på projekten. I Ledningsgruppen blir det mycket analysarbete samt arbete med företagets strategiska frågor med sammanställningar på ekonomisk information för att se till att vi har den information som behövs för rätt beslut. Mycket hinner hända på dagarna och den ena är sällan den andra lik. Variationen i frågorna gör hela tiden rollen spännande.

Hur ser du på din personliga utveckling under din tid i företaget?
Som person har jag utvecklats mycket både i min yrkesroll och som person. Jag flyttade från min hemstad Sala till en stad jag aldrig varit i (Norrköping). Man växer väldigt mycket som ung och obeprövad när man tar sig denna typ av utmaning. Jag har försökt växa in i samt förädla det förtroende och ansvar jag fått. De är inte jättelänge sen jag gick ut universitetet och med endast en mellanlandning på ett av de stora revisionsbolagen så ser jag det som ett stort steg och en utmaning att byta bransch. Jag kom till en roll som inte fanns tidigare så det har varit väldigt lärorikt att få vara med och forma mycket själv, learning by doing.

För att vara konkret skulle jag säga att det har varit väldigt lärorikt att vara delaktig i dialoger och förhandlingar med både beställare och leverantörer. Det är det här jag tycker är roligast i min roll – när man får träffa mycket personer, skapa relationer och se hur något växer fram i alla typer av forum oavsett projekt eller internt. Inte minst har jag lärt mig otroligt mycket genom stöd från de mer erfarna i organisationen, det är det fina med att vi driver saker tillsammans – man utvecklar varandra.

Vad innebär ”SEFAB bygger framtid” för dig?
Det är att SEFAB vill vara längst fram. SEFAB vill driva utveckling i både stad där man verkar och i branschen. SEFAB vill bygga långsiktiga och hållbara relationer. En aktör, ett företag och framför allt människor i ett företag som går att lita på och som man vill bygga relationer med under lång tid. Min syn på att SEFAB bygger framtid är att vi brukar använda ordet ”tillsammans”. Dels gör vi det tillsammans i företaget men vi vill också göra det tillsammans med stad, beställare leverantörer och alla som är med i projektet.

STORT TACK FÖR EN INBLICK I DIN VARDAG PÅ SEFAB, AXEL!