I årets första ”Lär känna SEFABs laguppställning” möter vi kalkylansvarige Valdemar Hansson, närmare känd som Valle. Att jobba hos SEFAB innebär för Valle att jobba i en familjär stämning med ett tight team som trivs bra ihop. Han lyfter också att man gör allt tillsammans och att det inte ska finnas någon prestige i frågor.

VAD INNEBÄR DIN ROLL SOM KALKYLANSVARIG? 
Rollen som kalkylansvarig fick jag i höstas, vilket känns som en väldigt rolig bekräftelse för mig som medarbetare, att jag jobbar på ett företag som tror på mig och får chansen att växa i en ny roll! Utöver att jag nu har personalansvar innebär rollen att jag även tar ett större ansvar i anbudslämningar och värderingar av anbudsförfrågningar. Jag deltar bland annat i kalkyl- och anbudsupprättandet, diskuterar med produktion om olika metodlösningar samt är med i granskningen av anbud. Under projektens gång agerar vi stöd till produktion där vi gemensamt utreder uppkomna frågor och minns tillbaka till varför olika vägval gjorts. En viktig del i min roll är också att agera stöd till, och söka hjälp av mina kalkyl- och inköpskollegors.

Jag har fått förtroendet att sitta med i SEFABs ledningsgrupp där vi diskuterar mer organisatoriska- och strategiska frågor, vilket är väldigt spännande och utvecklande. Det känns väldigt roligt att få vara med och påverka även på detta plan i ett bolag med kollegor jag brinner väldigt mycket för!

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DU VARJE DAG ÅKER MED ETT LEENDE TILL JOBBET?
För att jag får chansen att jobba i en väldigt drivande och givande arbetsmiljö. Kollegorna och variationen av arbetsuppgifterna betyder väldigt mycket för mig och är det som gör att man orkar den sista deadlinen. Vi har ett klimat där vi gör saker ihop, uppmuntrar varandras insatser, pekar aldrig på någons misstag utan fokuserar i stället på att hitta lösningar tillsammans.

I min yrkesroll är det väldigt inspirerade att få bli involverade i väldigt mycket olika typer av frågor och därmed ta ett brett ansvar. Projekten varierar stort när man sitter som kalkylator och får jobba med projekt med olika möjligheter och förutsättningar, jag gillar den variationen! Nu mer innefattar mitt jobb även mer coachning av kollegor vilket jag tycker är väldigt givande.

VAD INNEBÄR ”SEFAB BYGGER FRAMTID” FÖR DIG?
Att vi ska vara aktiva och tillmötesgående mot våra beställare och bygga vad som förväntas av vår kund men också hur vi på ett effektivt sätt kan nå dit ihop med vår beställare.

TACK VALLE FÖR EN INBLICK I DIN VARDAG HOS SEFAB!