I dagens ”lär känna SEFABs laguppställning” möter vi Dennis Johansson. Med 22 års erfarenhet från branschen jobbar Dennis sedan fem år tillbaka som arbetschef på SEFAB. Just nu jobbar Dennis med projekten Yllefabriken höghuset, Remmaren (Renalls nya anläggning) samt nyproduktion av lägenheter i Oxelbergen.

Vad innebär din roll som arbetschef?
Min roll innebär att jag är övergripande ansvarig för flera projekt vad gäller projektering, produktion och ekonomi samt ansvarig för vår personal på projekten. Jag är med i ett tidigt skede där jag ansvarar för projektering och under projektets gång agerar jag stöttepelare till platschefen. Ett par gånger i veckan är jag och besöker de olika projekten.

En vanlig dag på jobbet innehåller ofta uppföljning hos platschefer, byggmöte, projekteringsmöte och prognosarbete. Arbetet inkluderar även större inköp av material och underentreprenörer tillsammans med inköpare och platschefer samt mycket planering samt tillsättande av personal till projekten.

Du har ju faktiskt jobbat på SEFAB en annan gång, berätta mer?
Ja jag var platschef ett år en omgång innan jag gick vidare till ett annat uppdrag, men valde att komma tillbaka till SEFAB i november 2016. Anledningen var att jag gillar SEFAB, jag föll för den familjära stämningen, närheten till ägarna samt korta beslutsvägar. Dessutom blev jag erbjuden en ny roll (arbetschef) som jag tyckte lät roligt och inspirerande. SEFABs stora och roliga projekt med bra utmaning var också en del som lockade tillbaka mig.

Det som tilltalade mig i den nya rollen var ansvaret och bredden rollen innebär. Man är med mindre i mycket mer och får en ännu större överblick. Samtidigt är platschef nog den tuffaste rollen med problemlösning varje dag och det var en omställning att gå från att vara på ett projekt varje dag till kontor och fördela tiden mellan flera projekt och kontor.

Under mina år på SEFAB har jag utvecklats väldigt mycket. Jag har fått driva så projekt med stor omsättning och har lärt mig både hur man ska och inte ska göra samt varit med i alla delar av ett projekten. Det är väldigt utvecklande. Jag har också lärt mig se projekten utifrån en beställares perspektiv då jag är med i så pass tidigt skede och får en inblick i vad som är viktigt för beställaren i just det här projektet. 

Vad innebär ”SEFAB bygger framtid” för dig?
SEFAB har lokalt väldigt mycket starka kontakter med både underentreprenörer och beställare med nära samarbete och jobbar långsiktigt.

Så ”SEFAB bygger framtid” innebär för mig att man inte bara ser varje enskilt projekt för sig – man bygger alltid långsiktiga relationer med beställare och underentreprenörer.

STORT TACK FÖR EN INBLICK I DIN VARDAG PÅ SEFAB, DENNIS!