• Inläggskategori:Projekt

På uppdrag av EVOLV Vilbergen AB har SEFAB färdigställt en totalentreprenad där en lokalanpassning utförts för Norrköpings Ögonklinik i Vilbergen Centrum. Projektet har pågått under hösten och verksamheten är i gång i lokalen sedan januari 2022. 

Projektet startade under hösten 2021 och avslutades i januari 2022.

– Jag vill rikta en stor eloge till våra grabbar som jobbat på i projektet, de har kämpat på väldigt bra utifrån de förutsättningar som funnits under rådande situation med tanke på pandemin, säger platschef Johan Ström. 

Johan beskriver att projektet har inkluderad ombyggnation av befintliga lokaler anpassat för Norrköpings Ögonklinik där annan verksamhet tidigare har ägt rum. 

– Bland annat har vi rivit en del väggar och rest nya utifrån hyresgästens behov, uppfört operationssal och andra väsentliga ändringar i lokalen utifrån verksamhetens behov, fortsätter Johan.

Norrköpings Ögonklinik som bedriver verksamheten i EVOLV Propertys lokaler berättar:

– Jag upplevde byggprocessen som effektiv, resurssmart och trevlig, med tillmötesgående, lösningsfokuserat och gott bemötande från alla inblandade. Känslan var också att det inom projektet fanns den kompetens och de extraresurser som behövdes för att i tid lyckas slutföra allt enligt plan, säger Axel Nordell på Norrköpings Ögonklinik. 

Albin Kalm på EVOLV Property beskriver projektet som lyckat där alla parter varit hjälpsamma och tillmötesgående. 

– Vi är mycket nöjda med utfallet av projektet! Trots en kort tidplan lyckades vi med Sefabs hjälp överlämna en färdig produkt till Hyresgästen i tid. Resultatet av den färdigställda ögonkliniken blev helt i linje med förväntan och vi är glada att kunna utöka Vilbergens centrum erbjudande med en modern och samhällsnyttig verksamhet, berättar Albin Kalm på Evolv Property.

Vi på SEFAB vill rikta ett stort tack för förtroendet!