SEFAB bildades 1997 och är ett byggföretag som erbjuder tjänster i form av traditionell byggentreprenad samt partneringprojekt. Vi utför nyproduktioner, om- och tillbyggnationer samt ROT-projekt. Vår verksamhet sträcker sig från Småland till Stockholm med huvudkontor i Norrköping. Vårt huvudkontor ligger i en av Norrköpings äldsta fastigheter i stadens vackra industrilandskap som vi själva renoverat.

Vi har en lång erfarenhet med känsla för goda byggen. Den viktigaste byggklossen som finns i företaget SEFAB är vår laguppställning. Idag är vi cirka 100 anställda som varje dag gör sitt bästa för varandra, våra beställare, leverantörer och underentreprenörer. I allt vi gör bär vi med oss vårt ledstjärnor: engagemang, pålitlighet samt ordning & reda. Vi har byggt framtid i snart 25 år, men vad innebär ”bygger framtid”? Vi låtit några av våra medarbetare beskriva vad det betyder för dem.

Vi arbetar med hög prioritet enligt punkterna kvalitet, arbetsmiljö, miljö, nöjdkundindex samt hållbarhet. För att säkerställa dessa delar arbetar vi enligt SEFAB Projektnöjdhet®, läs mer om ledningssystemet, vår hållbarhets- och miljöpolicy här.