Bygger framtid sedan 1997

SEFABs historia började när Pelle och Anders 1997 startade ett byggföretag i Norrköping. Än idag utgår SEFAB från Norrköping med huvudkontor i en av stadens äldsta fastigheter. 

Vi utför nyproduktioner, om- och tillbyggnationer samt ROT-projekt åt företag och fastighetsägare. SEFABs verksamhet sträcker sig från Småland till Stockholm och vill under fortsatt utveckling och med engagerade medarbetare, bli regionens mest pålitliga och stabila byggföretag. 

SEFAB har idag cirka 100 anställda som varje dag bygger framtid för varandra, våra beställare, leverantörer och underentreprenörer. Vi bär hela tiden med oss våra ledstjärnor: engagemang, pålitlighet samt ordning & reda.

Tillsammans bygger vi framtid!

För att säkerställa vårt högprioriterade arbete med kvalitet, arbetsmiljö, miljö, nöjdkundindex samt hållbarhet arbetar vi enligt SEFAB Projektnöjdhet®. Läs mer om ledningssystem samt vår hållbarhets- och miljöpolicy nedan.