BYGGER FRAMTID TILLSAMMANS

Partnering kan beskrivas som en strukturerad samarbetsform där kund, entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften för att genomföra så framgångsrika projekt som möjligt. Basen är ett samarbete i förtroende, där alla spelar med öppna kort och där yrkeskunskaperna kompletterar varandra

Nyproduktionen av kvarteret Domaren färdigställdes 2020 och var ett partneringprojekt tillsammans med Hyresbostäder.

Samarbetet tycker jag har varit lättsamt just med tanke på att vi hade ett samarbetsavtal och har kört med öppna kort samt hjälpt varandra både vad gäller i tider och planering. Beställaren har varit lyhörd bland annat vad gäller tider med mera.”

Janne Hermelin
Arbetsledare SEFAB

”I partneringprojekten har vi som underentreprenörer möjlighet att vara med från start. Att kunna påverka, komma med idéer och förbättringar. Tillsammans mot ett gemensamt mål.”

MIKAEL BOMAN
VD BOMAN EL

VI VILL VARA SKILLNADEN SOM GÖR SKILLNAD

”Byggbranschen står inför stora utmaningar framöver och den kanske största potentialen finns i det mjuka faktorerna, hos människan. Vi kommer att behöva utveckla våra arbetssätt och att alla inblandade driver mot samma mål med allt vad det innebär. När alla drar åt samma håll, tar ansvar och bidrar med lärdomar kommer effekten av ett fungerande lagarbete. För inte fastna i gamla kulturer behöver det mjuka styras, mätas och åtgärdas för nå utveckling och önskade projektresultat.

Vi kommer även behöva hängivna människor i roller som leder projekten in i nya och sunda samverkanskulturer. Dessa roller kan tex, vara en partneringcoach/ledare som ansvarar för alla mjuka värden från dag 1. En person som brinner för det kärleksfulla ledarskapet och utvecklar teamet, gemensamma processerna samt hjälper projekten att hantera negativa kulturer. En person som vägleder, inspirerar och ger energi till laget där alla måste ingå. För när beställare, entreprenörer, underentreprenörer, konsulter och leverantörer gör detta tillsammans, då är vi skillnaden som gör skillnad!”

MAGNUS ERIKSSON
Partneringcoach
Magnus.Eriksson@sefabbygg.se
0707 – 85 36 47