• Inläggskategori:Nyheter / Projekt

Det var i somras (juli 2022) som slutbesiktning av projekt Vägporten i Nyköping stod klar. I dagens tillbakablick på projektet träffar vi Joakim Arrelid platschef på SEFAB, Berta Youssef entreprenadingenjör på SEFAB och Pasi på Nyköpings kommun.

Startskottet för bygget var mars 2021. Jocke berättar vad projektet innefattade:

– På uppdrag av Nyköpings kommun har vi utfört en totalrenovering och ombyggnation för att Nyköpings kommun skulle kunna samla sina instanser på ett och samma ställe, allt från hemtjänst till socialförvaltning.

Totalt var det fyra plan i fastigheten som renoverades. Pasi på Nyköpings kommun berättar att bakgrunden till projektet var för att kunna möta kommunens ökade behov av arbetsplatser:

– Kommunen köpte fastigheten Vägporten för att kunna möta kommunens ökade behov av arbetsplatser. I fastigheten ska det rymmas administration och ledning för divisionerna Social omsorg, Barn och Utbildning och en redan befintlig hyresgäst – Enskilda gymnasiets skolbespisning, säger Pasi.

Pasi fortsätter:

– Genom att samlokalisera verksamheter inom Social omsorg, som idag sitter utspridda, till ett gemensamt geografiskt ställe får verksamheterna samordningsvinster och den enskilde medborgaren får hjälp med sina ärenden på en och samma plats. Med en samlokalisering kan kommunen också få ned verksamheternas totala kostnader för externa lokalhyror.

Berta berättar att utöver den inre miljön bestod projektet även av utvändiga arbeten som asfaltering, garagelänga och carport med laddstationer, nya utemiljöer och cykelparkeringar.

– Innan byggstart var det borrat för bergvärme, vilket vi har kopplat på och vi har monterat en solcellsanläggning på taket. Något jag tyckte var extra kul med projektet var den väldigt fina designen på receptionsdisken i träpaneler – ett väldigt intressant och fint arbete, säger Berta.

Invändigt var ett stort och gediget arbete.

– Vi har rivit ut cirka 99% av det som varit där. Vi har gjort ett nytt fläktrum, undercentral, kontorslokaler och tillbyggnad. Arbetet har innefattat en fullt färdig anläggning med allt vad det innebär för Nyköping kommuns personal, berättar Jocke

– Uppvärmningen i huset var tidigare via direktverkande el och elförbrukningen var väldigt hög. Genom att gå över till bergvärme och då även få tillgång till frikyla, tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, nya energieffektiva ventilationsaggregat, solceller mm., så har vi minskat elförbrukningen med drygt 70%, säger Pasi på Nyköpings kommun.

Både Berta och Jocke lyfter allas hjälpsamhet

– Alla har verkligen hjälpts åt för att nå utsatta mål. Det har varit ett gott engagemang och beställaren har varit väldigt hjälpsam och engagerad, säger Jocke.

– Jag instämmer helt, säger Berta.

Även Pasi bekräftar ett gott samarbete:

– Vi hade stora utmaningar under entreprenadtiden då verksamheterna satt kvar i fastigheten under hela ombyggnationen. Här var det skönt att Sefab var lyhörda och tillmötesgående i var och när bullrande arbeten utfördes.

Stort tack Nyköpings kommun för förtroendet!