• Inläggskategori:Projekt

Sefab har skrivit avtal med NORREVO för projektet Styrstad Skola i Norrköping. Projektet är en totalentreprenad av en skolbyggnad för årskurs F-6 (två parallella årskullar) och i två plan. Skolbyggnaden innehåller även ett tillagningskök och en särskola.  Vad som är speciellt för detta projekt är att utemiljö och idrottshall kommer uppbringas i annan entreprenad.  

Planerad projekteringsstart 2021-07-01 och projektet förväntas vara färdigställt april 2024.