I slutet av 2023 förväntas ett mer modernt äldreboende, Ringgården, i Ringarum stå redo efter en gedigen om- och tillbyggnad. Renoveringen kommer bland annat öka tillgängligheten för de boende.

Sean Sanders arbetar som platschef på SEFAB sedan juli 2022. Han började sin tjänst samtidigt som projekt Ringgården drog i gång.

– Sedan första spadtaget i somras har vi rivit och rivit och rivit. Alla ytskikt, installationer, kök, badrum med mera har rivits bort, berättar Sean.

Marie Schmid på Valdemarviks kommun berättar om bakgrunden till projektet:

– Ringgården var i behov av ombyggnation eftersom byggnaden inte uppfyllde alla arbetsmiljökrav, ex. fanns behov av större hygienutrymmen.

Vi får en inblick av allt som hittills skett – Sean berättar att golv har spacklats, vissa smideskonstruktioner har utförts, det har målats och golv har börjat läggas. Samtidigt är rördragning, ny el, VVS och ventilation i gång.

– För ett par veckor sedan levererades lägenhetspentryn som håller på att monteras. Hela fastigheten dräneras och för två veckor sedan stod borrning för bergvärme klar. Med andra ord händer det mycket och det fortsätter även hända nya saker de närmsta veckorna. berättar Sean.

Under mötet frågar vi Sean hur allt fungerar på projektet. Han lyfter stämningen och samarbetet som fungerar mycket bra.

– Allt är mycket bra mellan yrkesgruppen och även gentemot beställare (Valdemarsviks Kommun). Vi har mycket god kontakt med grannarna till projektet som är en förskola, skola och kyrka, de är så klart nyfikna på vad som händer och det känns kul. Vi planerar att ha en rolig aktivitet framöver, säger Sean.

Även Mikael Jonsson, teknisk chef på Valdemarsviks kommun bekräftar samarbetet:

– Kommunens mening är att projektet genomsyras av lösningsorientering, transparens och tydlighet. Så har vi känt sedan första kontraktsmötet.

Mikael fortsätter:

– Projektet har så långt gått väldigt bra. Både tidplan och kalkyl hålls än så länge.

Projektet är en stor satsning på uppdrag av Valdemarsviks Kommun som själva beskrivit det som den största offentliga upphandlingen inom kategori Bygg som gjorts i Valdemarsviks Kommun i närtid.

– Vi ser fram mot ett ombyggt och fräscht Ringgården där miljön för både boende och medarbetare förbättrats. I planeringen finns även en fantastisk utomhusmiljö för alla boende, säger Marie Schmid på Valdemarsviks kommun.

Projektet beräknas klart vintern 2023.