• Inläggskategori:Nyheter

Med 25 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen kommer Michael från och med den 1 september att axla rollen som VD på SEFAB. 

– Jag är väldigt stolt och glad över det förtroende jag fått från Pelle och Anders (SEFABs grundare & ägare) och ser mycket fram emot att tillsammans med hela SEFABs laguppställning utveckla och driva företaget framåt, säger Michael. 

Michael lyfter SEFABs framåtanda genom partnering men även företagskulturen, SEFAB-andan, som faktorer som lockade honom till företaget. Michael fortsätter 

– Gemensamt med alla medarbetare vill jag förvalta det stora förtroendet vi har fått från alla som anförtror åt SEFAB att bygga deras framtid. Vi ska se till att vi fortsätter att vara en pålitlig och engagerad partner som skapar goda byggen tillsammans med våra beställare och samarbetspartners.

Vad betyder SEFAB bygger framtid för dig?

– Att SEFAB ska vara med och bygga ett hållbart samhälle på alla dom platser där vi verkar. Genom alla våra projekt ska vi, tillsammans med våra beställare, skapa hållbara och goda miljöer där människor trivs och vill leva. Vi ska göra det på ett långsiktigt resurseffektivt sätt. Bygga framtid betyder också att skapa långsiktiga relationer med beställare samt att agera som en lärande organisation där både medarbetare och verksamheten utvecklas.

Michael – Vi vill önska dig varmt välkommen till SEFAB!