På uppdrag av Norrköpings Samhällsbyggnadskontor drar inom kort ett nytt projekt i gång för oss på SEFAB. En renovering och upprustning av Vikbolandsskolan.

– Det är en ytskiktsrenovering av en befintlig skola där vi ska byta golv, väggar och fönster, berättar Daniel Moyo Johansson på SEFAB.

Redan förra veckan (vecka 17) började vissa installatörer demontering.

– Vi kommer ta vara på den fasta inredning som idag finns i lokalerna genom att montera ner dessa under renoveringen och sen återbruka dem i lokalerna när renoveringen är klar, berättar Daniel.

Mikael Lundström på Norrköpings Samhällsbyggnadskontor beskriver bakgrunden till projektet:

– Anledningen till varför vi åtgärdar golven i huset är för att personal på skolan upplevde en lukt som inte var normal. Vår förvaltning startade då upp sin egna rutin gällande innemiljöproblem som sedan mynnar ut i en rapport som vi på projekt får ta del av. Rapporten visade att det behövdes fördjupade undersökningar av huset och där tog vi på projektavd över ärendet. Vi kunde då konstatera att det var tryckta syllar nedgjutna i konstruktionsbetongen som behövde åtgärdas. Det är inget konstigt i sig utan det var så man byggde tidigare. Dock så vet man idag att tryckta syllar som blir utsatta för fukt kan börja avge en icke så angenäm doft som kan vara något irriterande för överkänsliga personer men inte hälsovådlig. Vi kommer nu att byta ut dessa mot plåt. Vi tog då beslut i att stänga 3 st klassrum och flytta ut elever och pedagoger till tillfälliga paviljonger på skolgården medans vi åtgärdade golvet i personalrummet. Resultatet från den åtgärden visade sig lyckad så då togs beslutet att evakuera skolan för att åtgärda helheten. Vi kommer även under den här sk renoveringen att kvalitets höja en del övriga ytor på skolan som ett större fönsterbyte samt måla upp och tvätta väggar. Ingreppet som vi nu gör i skolan är så pass stort att det vore dumt att inte se över och ta med övriga delar nu när skolan ändå är evakuerad. Våran tanke är att när skolan står klar så ska elever och personal ha en betydligt bättre arbetsmiljö och en skola att vara stolta över.

Stort tack för förtroendet, Norrköpings Samhällsbyggnadskontor!