• Inläggskategori:Nyheter / SEFAB

Vi vill låta naturen få plats i stadsmiljön och bidra till den biologiska mångfalden!

I takt med att vårt hållbarhetsarbete har utvecklats har vi gått från sponsring av aktiviteter inom området till aktiva engagemang. För tredje året i rad har SEFAB som en del av hållbarhetsarbetet en egen bikupa genom initiativet Bin i Stan i samarbete med den lokala biodlarföreningen.

  • Vi ville hitta ett konkret sätt för oss att bidra till miljön lokalt här i Norrköping och fann detta initiativ. Vi människor är beroende av binas pollinerande men tyvärr är de också är hotade av olika sjukdomar, kemiska bekämpningsmedel och de miljöförändringar som pågår. Bina är flitiga byggare precis som SEFAB. Vi är glada över att kunna vara med att hjälpa till med denna typ av frågor för att bygga framtid även utanför vår dagliga verksamhet, säger SEFABs KMA-chef Anestis Nikolaidis
  • SEFABs bikupa har gjort det tydligt för mig att man kan ha bisamhällen även mitt inne i stadskärnan. Jag har arbetat med bin sedan 2014 och är väldigt positivt överraskad över all nektar som bina i denna kupa har kunnat hitta i stadskärnan, vilket har resulterat i nästan 50kg honung. Dessutom bidrar detta till att bina besöker närliggande grönska som de pollinerar, exempelvis växter på innergårdar. Det är ett väldigt roligt och givande samarbete som bidrar till en jättenytta för bina och därmed samhället, säger biskötare Stefan Johansson

I vår bikupa bor det ca 50 000 bin. Du kan också hjälpa till! Fråga i växtbutiken vilka växter som bina dras till och hjälp till med att öka den biologiska mångfalden.