• Inläggskategori:Nyheter / Projekt
Kontor med tillhörande verkstad. Foto: Renall

I vintras stod det klart – tre byggnader på det stora området i Händelö i Norrköping och Renall kunde flytta in i sina nya lokaler. Det har byggts kontor med tillhörande verkstad och tvätthall, ett lastbilsgarage och ett förråd.

Patrik Steen, platschef på SEFAB, beskriver en mycket bra känsla när projektet stod färdigt:

– Känslan när det var färdigt var mycket bra. Det är alltid jättekul när ett projekt är klart och alla är nöjda. Detta projekt har varit väldigt roligt när vi haft ett väldigt bra samarbete med beställare och samtliga yrkeskategorier, då är det kul att komma till jobbet.

SEFAB arbetade på uppdrag direkt av slutanvändaren, Renall. Ronny Fyhr, Renalls VD och delägare, berättar att företaget under tio år har gått från 20 till 170 anställda och ökat sin omsättning från 25mkr till 300mkr. Detta har lett till att man vuxit ur sina lokaler, vilket vidare gjort att verksamheten varit utspridd på olika håll i Norrköping.

– Vår kontorspersonal behövde modernare kontorslokaler, våra förare behövde fräschare dusch, omklädning och personalutrymmen samt att vår verkstadspersonal behövde en modern mer lättarbetad lastbilsverkstad med nya hjälpmedel, berättar Ronny.

Lastbilsgarage. Foto: Renall

Ronny fortsätter:

– Dessutom händer det otroligt mycket inom vår bransch avfall och återvinning. Återbruk av använt byggmaterial som projekt ”Bygg med bättre begagnat” ska öka mängden byggprodukter som återbrukas. Mer återvinning av plast kommer, då vi snart kommer sortera ut 10 sorters plaster, jämfört med dagens 3-4 sorter. Textilåtervinning kommer att öka, vi går också mot mer utsortering direkt från våra kundföretag för att få rena återvinningsbara material som industrin kan ta hand om för att tillverka nya produkter. För Renalls del innebär det att en del av vår verksamhet mer och mer blir inriktad på att hitta bästa möjliga avsättning för det avfall vi hanterar från våra kunder. Vi ser att vår nya anläggning som ni varit med om att skapa åt oss med alla utrymmen och närmare 40 000 kvm tomt kommer bli hjärtat i Renall och vår verksamhet med att se till att allt avfall blir rätt omhändertaget och kan återanvändas eller återvinnas för att användas på nytt.

Patrik på SEFAB beskriver samarbetet under projektet som mycket bra och engagerat:

– Det fanns ett väldigt stort intresse i projektet för Renall och de kom ofta på besök. Det märktes att det var stort för dem, det är roligt.

Patrik fortsätter:

– Gänget som varit på plats – SEFABs betongare och snickare, sidoentreprenörer och samarbetspartners har funkat jättebra att samarbeta med. Det har varit ett gäng som funkat bra och stämningen har varit mycket god hela tiden.

Samarbetet är något även Ronny på Renall lyfter:

– Vi är väldigt nöjda med den professionalitet Sefab har drivit hela byggprojektet och det samarbete vi haft med SEFABs personal under hela projektet, säger Ronny.

Förråd. Foto: Renall

Ronny berättar att resultatet blev som man förväntat sig och att man är extra nöjda med stilen med ljusa trädslag, glas och stål i fin kombination i våra kontors och personalutrymmen:

– Resultatet blev exakt som vi förväntade oss, ett lyft för hela Renall och en plattform för vår fortsatta tillväxtresa

Jämfört med tidigare beskriver Ronny på Renall att den nya anläggningen har fått samman företaget:

– Den har fått oss att komma samman som ett företag där vi är samlade på ett ställe, vi har enklare att rekrytera medarbetare och vi har fått en bas för vår avfalls- och återvinningsverksamhet samt att vi nu kan utöka våra tjänster att lagerhålla byggmaterial och andra varor åt våra kunder.

Vi på SEFAB vill rikta ett stort tack till alla inblandade i projektet och tack Renall för förtroendet!