Ungefär ett år har gått sedan första spadtaget sattes i marken. Sedan dess har det hänt otroligt mycket på trygghetsboendet i Oxelbergen! Projektet är en nyproduktion av 72st hyreslägenheter på uppdrag av Reliwe AB med Estea som sluttagare. Vi träffar platschef Gustav Andersson på SEFAB för att få en djupare inblick i projektet och hur det har varit hittills. Gustav började på sin resa på SEFAB i slutet av januari 2022 och började direkt jobba med projektet i Oxelbergen. Sedan dess har det varit full fart.

Vi träffar även Jesper Skommargård på Reliwe för att få deras bild av projektet och hur allt startade. Han berättar att allt började med att Reliwe blev inspirerade av fastighetens geografiska läge och dess närhet till olika bekvämligheter i området, såsom centrum, parken, vårdcentralen och livsmedelsbutiken.

– Den geografiska platsen är en viktig faktor när man utvecklar ett projekt eftersom det påverkar tillgängligheten, tillgången till olika resurser och även livskvaliteten för människorna som kommer att bo i huset, säger Jesper.

Projektet är i full gång och huset är nu uppe på sin fulla höjd och det sista bjälklaget är på plats. Platschef Gustav ger oss en inblick i vad som står i fokus just nu:

– Just nu arbetar vi med att göra klart taket samtidigt som vi fokuserar invändigt. Där har vi kommit halvvägs med gipsväggarna. Om två till tre veckor börjar vi med golvläggning och om fyra veckor köksmontering.

Under vårt samtal lyfter Gustav flera gånger de människor och samarbetspartners som jobbar på projektet.

– Vi jobbar med både befintliga och nya samarbetspartners i detta projekt. Det känns att det är ett mycket bra driv och engagemang från samtliga. Alla är bra medspelare oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör, vilket skapar ett bra arbetsklimat. Även om inte alla parter är med i alla delar av projektet har samarbetet fungerat väldigt bra från start, det tror jag gör det lättare för att alla faser ska gå bra.

Jesper på Reliwe bekräftar den positiva relationen med Reliwe och SEFAB:

– Jag är nöjd med hur projektet har utvecklats hittills och känner mig trygg med SEFAB som totalentreprenör. Det är en bra relation och vi arbetar effektivt tillsammans för att nå våra gemensamma mål.

Då fastigheten ligger så pass centralt lyfter Gustav vikten av att planera logistiken av transporter med mera då ytan man har att förfoga över är begränsad, men att allt funkar bra med god planering. Vi passar också på att fråga Gustav om vad han tror om utfallet av projektet, då svarar han:

– Jag tror det kommer att bli en fin fastighet som man kommer känna stolthet över. Med handen på hjärtat har vi gjort det så bra som vi har kunnat. Sen kommer jag att ha lärt mig mycket under resans gång. Både utifrån SEFABs arbetssätt men också av omvärldsläget och att lära sig hitta lösningar längs vägen. Det bästa är att det blir ett hem åt människor, det är ju målet av det hela. Det är även då man får bra och objektiv feedback.

För Reliwe är målet med trygghetsboendet att de boende ska känna sig trygga och bekväma i sitt nya hem.

– Huset uppmuntrar till en känsla av gemenskap och social samvaro bland grannar. Det är nytt och fräscht och i det närmaste underhållsfritt för de boende, berättar Jesper.

Projektet förväntas vara färdigt hösten 2023.